| WINKELWAGEN  | home | Domeinnamen | Webhosting | Mijn FPX | LOGIN
Onderstaande rechten zijn van toepassing op alle informatie beschikbaar op de FPX website. Geldend voor zowel uiterlijke weergave als broncodes en afbeeldingen.

Verwijzen naar de FPX website
Het is iedere beheerder van een website geheel vrijgelaten te verwijzen naar de FPX website. Het is echter niet toegestaan te verwijzen naar de FPX website indien de betreffende website pornografisch materiaal en/of illegale mp3 collecties en/of warez en/of schokkend materiaal bevat.

Redelijk gebruik
Indien u een artikel publiceert over FPX of Frontura Projects en/of de diensten die zij aanbiedt staat u geheel vrij uw eigen mening te publiceren. Frontura Projects geeft u echter niet het vrije recht onware informatie te publiceren die het imago van de onderneming aan zouden kunnen tasten.

Het staat u vrij onderdelen van onze website te citeren en/of zogenaamde screenshots in uw artikel te plaatsen, mits u een duidelijke bronvermelding hieraan toevoegt en Frontura Projects voor de plaatsing op de hoogte brengt.

Publicatierechten
Het is niet toegestaan onderdelen uit onze website te kopiėren voor commerciėle doeleinden of welke andere mogelijkheid dan ook, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van een door Frontura Projects hiertoe gevolmachtigd persoon.

Onrechtmatig handelen
Indien u niet een op schrift gestelde toestemming kunt overleggen van een door Frontura Projects daartoe gevolmachtigd persoon bent u in strijd met bovenbepaalde en zal Frontura Projects haar recht terugvorderen via de gerechtelijke macht. Uw domein nog vrij?

COPYRIGHT © FRONTURA PROJECTS 2003-2008. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Oude Graafseweg 247, 6543 PP Nijmegen, Nederland - tel +31-24-6424343 - fax +31-24-6424488
ALGEMENE VOORWAARDEN | GEBRUIKERSVOORWAARDEN | PRIVACY VERKLARING